Glavna strana na kojoj mozete videti osnovne informacije o saradnji sa namaNa ovoj strani mozete videti standardne cene radnog sata date za razne vrste poslovaOvde mozete pregledati oglase za ponudu poslova i potraznju poslova, i takodje mozete uneti svoj oglasMapa poslovnica zadrugeOvde mozete pregledati nasu ponudu za razmenu banera sa drugim sajtovima

Ovde mozete pregledati nasu ponudu za razmenu banera sa drugim sajtovima

 

Vi ste posetilac broj

 
 
 
  STUDENTSKA ZADRUGA"BULEVAR"
www.ozbulevar.co.rs
POSLOVI ZA STUDENTE
student cooperative

OMLADINSKA ZADRUGA"BULEVAR"
Poslovnica 1
(Kneginje Zorke 5)
Srbija -11000 Beograd Tel/Fax: 011 / 344-3381
Tel/Fax:011 / 2435-486
Tel/Fax:011 / 3447-257
mob.060 / 5555-843
Radno vreme: 8-17h
ozbulevar@beotel.rs

Poslovnica 2 (Bircaninova 42)
ozbulevar@beotel.rs
011 / 3650-156
011 / 3650-157
011 / 3650-158
011 / 3650-159
mob.060 / 6000-290
- mapa lokacije
Radno vreme: 8-17h

Poslovnica -3
Kaludjerica
011 / 3414-995
011 / 304-6628
livada1@open.telekom.rs
Glavni menadžer Tel/fax:011 / 3447-257
mob. 063 / 266-307
ozbulevar@beotel.rs

Info Servis
011 / 3650-156
011 / 304-6628
060 / 6000-290
livada1@open.telekom.rs

Korisni linkovi :

Google+

-the students networking
- facebook-link
- twitter -
-STUDENTSKI SERVIS
-Zaposljavanje-oglasi
-Ugovori
-ugovor-strucna preksa
-Posalji cv.rezime
-Cenovnik -ponuda
-primer kalkulacije
-Propisi-objasnjenje
-Usluge zadruge
-PDV podaci
-obrasci tipski
-nasa lokacija...
-registracija 2015 god.


OMLADINSKE ZADRUGE

studentska zadruga
WWW.OZBULEVAR.RS

Omladinska Zadruga Bulevar

AGENCIJA ZA ZAPOSLJAVANJE
BULEVAR-RESURSI.Hr

 
     
DOBRODOŠLI E-MAIL: OZBULEVAR@YUBC.NET

 

PROPISI KOJI SE PRIMENJUJU

kliknite ovde da odštampate stranicu

 OMLADINSKA ZADRUGA "BULEVAR" -STUDENTSKI SERVIS BEOGRAD-Dopis poslodavcima zbog izmene propisa i obavezne evidencija za obrazac PPP PD za 2014 god.

,

-Od 27 marta 2010 god. stupile su na snagu izmene "Zakona o porezu na dohodak gradjana", kojim je predvidjeno da zadrugari ,mogu da ostvare pravo na naknadu troskova toplog obroka,troskova prevoza,sluzbenih dnevnica i smestaja na terenu....(tekst izmene zakona u nastavku )....

Члан 1.
У Закону о порезу на доходак грађана („Службени гласник РС”, бр. 24/01, 80/02, 80/02-др. закон, 135/04, 62/06, 65/06-исправка, 31/09 и 44/09), у члану 18. после става 1. додаје се нови став 2, који гласи:
„Не плаћа се порез на зараде на примања из става 1. тач. 1) до 4) овог члана( TO,prevoz, dnevnica sluzb put, naknada prevoza, troskov smestaja) која остварују лица која нису у радном односу, али за свој рад остварују приходе за које су обвезници пореза на зараду у смислу овог закона.”

- Izmene Zakona o zdravstvenom osiguranju , koji je obavljen u sl.glasniku br.107 od 02.12.2005 gdoine stupio je na snagu pocev od 10 12.2005 godine (izmene )
1. Осигураници
Члан 17.
Осигураници су физичка лица која су обавезно осигурана у складу са овим законом, и то:
14) лица која у складу са законом обављају привремене и повремене послове преко омладинске, односно студентске задруге а имају навршених 26 година живота, односно без обзира на године живота ако нису на школовању;

- Izmene zakona o PIO , ----U članu 144. dodaje se stav 2. koji glasi:
"Izuzetno od stava 1. tačka 2) ovog člana, kada je poslodavac omladinska zadruga, prijave na osiguranje, odjave od osiguranja i prijave promena u toku osiguranja dostavljaju se kvartalno, a najkasnije u roku od osam dana po isteku kalendarske godine. " primenjuje se od 1. januara 2006

Usvajanjem Novog Zakona o Zdravstvenom osiguranju i posle njegovog stupanja na snagu pocev od 10.12. 2005 godine , doslo je do izmene uslova za rad Omladinskih i studentskih zadruga u Srbiji.tj. povecan je zdravstveni doprinos na 12,3 % za Clanove zadruge koji su stariji od 26 godina ili mladji , ako nisu na redovnom skolovanju ( odnosno zavrsili su skolovanje) .

Ministarstvo zdravlja R. Srbije je svojom instrukcijom br 01-00-49/2006-03 ,dalo objasnjenje za primenu nekih odredbi zakona u vezi ostvarivanja prava na koriscenje zdravstvene zastite i nacina prijave i odjave clanova zadruge na zdravstveno osiguranje
Takodje dopunom instrukcije od 29.03.2006 g, koja je zavedena pod br.011-00-49/2006-03 Ministarstvo zdravlja je razjasnilo dilemu dali zadruge treba da placaju doprinos za zdravstvo za socijalno ugrozena lica ,koja imaju male prihode po clanu domacinstva ( ispod cenzusa a koji treba da propise Ministar posebnim podzakonskim aktom)?
U tom smislu zadruge moraju da placaju zdravstveni doprinos za sve zadrugare do objavljivanja cenzus-a o minimalnim prihodima.
Kada se bude objavio cenzus, tek tada ce clanovi zadruge moci da dokazuju da imaju prihode po clanu domacinstva ispod propisanog cenzusa i da po tom osnovu mogu da koriste pravo na zdravtvenu zastitu kao budzetski korisnici , tj. zadruga takva lica nemora da prijavljuje na zdravstveno osiguranje i za njih nemora da placa zdravstveni doprinos po stopi od 12.3% vec samo po stopi od 2% na teret poslodavca za slucaj povrede na radu.

Za clanove omladinske zadruge sa prihodima po clanu domacinstva iznad cenzusa ( osim studenata i ucenika) zadruga je obavezna da vrsi prijavu na zdravstveno osiguranje -prema mestu sedista zadruge , odnosno da placa zdravstveni doprinos po stopi od (6,15+ 6,15%)
Lica za koje zadruga placa pun zdravstveni doprinos imaju pravo ,za vreme dok rade , da izvade "mesecnu potvrdu" za koriscenje zdravstvene zastite kod maticne filijale zdravstvenog osiguranja ( na opstini gde lice stanuje-prijavljena adresa) ili da overe zdravstvenu knjizicu ako rade u kontinuitetu duze od 90 radnih dana.
- Omladinska zadruga ,kao isplatilac zarade, je obavezna da obracuna i obustavi predvidjeni zdravstveni doprinos zajedno sa svim ostalim porezima i doprinosima , istog dana kada isplacuje zarade zadrugarima i da podenese odgovarajuce izvestaje nadleznim fondovima o uplati doprnosa.

I dalje ostaju na snazi odredbe zakona o Obaveznom socijalnom osiguranju , odnosno zakona o radu (cl 198. ) ,po kome poslodavac nemoze da angazuje clanove zadruge koji su stariji od 30 godina.
Sto se tice obracuna zarade i uslova za angazovanje studenata i ucenika ,koji su na redovnom skolovanju i nisu stariji od 26 godina, tu ostaju na snazi stari uslovi za ugovaranje radnog angazovanja kao i do sada.(nema promene)

- Odgovori na cesto postavljana pitanja u vezi rad preko Studentske i omladinske zadruge................1.-Sta je ugovor o privremeno-povremenim poslovima za rad preko Omladinske i studentske zadruge.

...........Ugovor o privremenim i povremenim poslovima preko omladinske i studentske zadruge je ugovor sa ogranicenim trajanjem ( do 120 radnih dana na jednom poslu ) .
OVAJ UGOVOR Odnosi se na poslove za koje poslodavac nema TRAJNI interes da zasnuje radni odnos , sa radnikom na stalnom radu , jer su to poslovi koji traju s vremena na vreme, ili sezonski ili zbog povecanog obima posla i dr.
...........Ovi poslovi ograniceni su na period od 120 radnih dana u kalendarskoj godini, s tim da zadrugar moze da radi i duze od tog perioda ako promeni vrstu posla, jer ogranicenje se odnosi na konkretan posao , a ne na sve poslove u toku godine.
Na zahtev poslodavca mozemo Vam poslati tipski primer ugovora oPrivremeno-povremenim poslovima za clanove zadruge.


>>primer-pojedinacni ugovor

>>primer-generalni ugovor o saradnji

............2.-Ko moze da radi po ugovoru o priv.-povremenim poslovima preko Omladinske i studentske zadruge?

............Preko omladinske i studentske zadruge moze da radi ucenik ili student za vreme skolovanja ili nezaposleno lice za vreme privremene nezaposlenosti i to AKO nije mladje od 15 godina , niti starije od 30 godina zivota .
...........Godine starosti su trajno ogranicenje za poslodavca koje je utvrdjeno zakonom o radu sl.glasnik br. 24/2005 i nemogu se vise primeniti olaksice za lica koja su teskog socijalnog stanja i duze vreme cekaju na zaposlenje .

............3.Zakljucenje ugovora , Obaveze Poslodavca , zadruge i zadrugara?-

..............Osnov za zakljucenje ugovora o Privremenim i povremenim poslovima preko omladinske i studentske zadruge je odredba clana 197 i cl. 198 Zakona o Radu (sl.glasnik R.Srbije br.24/2005). Poslodavac je u obavezi da zakljuci pismeni ugovor sa svakim radnikom pojedinacno.
.............Postoji mogucnost da zadrugar prenese ovlascenje Zadruzi da Zadruga u nejegovo ime zakljuci takav ugovor sa poslodavcem, na osnovu pismenog ovlascenja koje potpisuje u zadruzi prilikom uclanjenja.
..............Poslodavac za svakog zadrugara pojedinacno ili za odredjenu grupu zadrugara , ako je angazovao vise ljudi, dobija UPUT- za RAD, od strane zadruge, kojim se definisu uslovi rada,vrsta posla ,vreme i cena rada.
............Uput za rad se zakljucuje po zavrsetku posla ili po isteku obracunskog perioda (na 15 dana ili jednom mesecno), na kome poslodavac evidentira ostvareni ucinak( radne sate i bruto cenu rada) za svakog zadrugara pojedinacno, na osnovu cega zadruga izdaje racun za placanje i sprovodi isplatu zarade zadrugara po namirenju racuna.

>>opsirnije ponuda zadruge ...prava i obaveze ugovaraca

............4.-Kako se postaje clan omladinske i studentske zadruge,dokumentacija-pristupanje -obnova clanstva?

..............Clanstvo u Omladinskoj i studentskoj zadruzi moze da ostvari zadrugar koji popuni "pristupnicu" i prihvati zadruzna pravila Zadruge.
..............Prilikom pristupanja zadrzi , zadrugar popunjava i potpisuje obrazac pristupnice , uz koju prilaze licna dokumenta na uvid i to:
.............a)Za ucenike i studente na skolovanju do 26 god. starosti:
............... licna karta, index ili djacka knjizica -svedocanstvo ili potvrda iz skole-fakulteta .

b)Za nezaposlena lica koja cekaju na zaposlenje :
..............lina karta, radna knjizica , zdravstvena knjizica.

Na osnovu podnete dokumentacije zadruga Donosi odluku o ispunjavanju uslova za sticanje statusa zadrugara i izdaje clanski kartu zadruge .
Clanstvo u omladinskoj i studentskoj zadruzi se obnavlja svake godine,kojom prilikom se utvrdjuju eventualne izmene u licnim dokumentima i utvrdjuje "radni status zadrugara" od cega zavisi visina doprinosa koji se placaju na prihode zadrugara

>>opsirnije ...postupak uclanjavanja u zadrugu

..............5 .- Vazece stope Poreza i doprinosa koji se placaju na zarade Zadrugara, i metodologija ...?

.............. Stope doprinosa na zarade Clanova omladinske ili studentske zadruge utvrdjene su na oznovu Zakona o PIO, sl gl.br34/03 koji se primenjue od 02.04.2003 g.
...............Pored doprinosa na zarade ,Clanovi zadruge su obveznici Poreza na dohodak gradjana na zaradu koju ostvare u zadruzi.
..............Zadruga je u obavezi da kao isplatilac zarade, Obracuna i obustavi sve poreze i doprinose na zradu, i da ih uplati na odgovarajuce poreske racune, a neto zaradu isplati zadrugaru.


Stope doprinosa za ucenike i studente na skolovanju do 26 gosina starosti , sa ukalkulisanim PDV :

................ ( iz zarade)...........( %)...................(na teret poslodavca)

................... 0.......... - PIO ..................................4
....................0.......... -ZDRAVSTVO.........................2
................... 0.......... -za NEZAPOSLENOST...............0
................... 9,6........ -POR.NA DOHODAK................0..........(preracunata stopa )
....................0.......... -CLANARINA-PROVIZIJA..........8
....................0.......... - PDV na proviziju................1.44..... (8 x 18%) preracunato
________________________________________________________________

.........Osnovicu za PDV cini clanski doprinos -provizija zadruge (U smislu cl.17.stav 3. tacka 2. Zakona o PDV) ,jer zadruga sva sredstva ,izvan provizije, naplacuje (refundira), u ime i za racun zadrugara i javnih prihoda

>>primer kalkulacije za 10.000 din neto zarade

......... Stope doprinosa za Nezaposlene - osiguranike , koje zadruga prijavljuje na obavezno socijalno osigutranje ( sa priznatim radnim stazom za vreme dok rade) i sa ukalkulisani PDV na proviziju zadruge

.............iz zarade...............%....................na teret poslodavca

.............. 11..................PIO...........................11
.............6,15...............Zdravstvo.....................6,15 (od 10.12.2005)
...............0,75.............nezaposleni..................0,75
...............12.................porez na dohod.............0
................0..................clanarina-proviz...........6,8
...............0................... PDV na proviziju..........1.224....(6,8 x 18%)preracunato
__________________________________________________________________

Napomena : Kada je bruto zarada zadrugara niza od Zakonom propisane minimalne osnovice za doprinose (utvrdjuje se kvartalno) , onda se moraju platiti doprinosi na propisanu Min. osnovicu bez obzia na zaradu zadrugara.
U tom Smislu treba pravilno preracunati minimalnu osnovicu za Zadrugare koji rade sa nepunim radnim vremenom (krace od 8 cas dnevno) jer se doprinosi moraju platiti za dnevnu min.osnovicu .
Za zadrugare koji ne rade ceo mesec vec samo odredjene dane u mesecu sa prekidima , mora se preracunati proporcionalna osnovica za odgovarajuci broj dana (sati) i to:

Osnovica proporcionalna = ( min. osnov.) / (mes.fond dana) x br.ostvarenih dana

............6-.Obaveze zadruge da vode evidencije o radu,prijava i odjava zadrugara , upis staza i izdavanje potvrda...?.

Omladinska Zadruga je u obavezi da za lica iz clana 11. tacka 10. zakona o PIO ( nezaposlena lica koja nisu na redovnom skolovanju ili su stariji od 26 god.), u smislu cl. 174. istog zakona , vrsi prijavu i odjavu zadrugara na obavezno soc.osiguranje-obrazac (M1pp), za vreme provedeno na radu, odnosno da na kraju godine (u roku od 3 meseca), podnese Fondu PIO obrazac M-4 sa pregledom Ostvarenog radnog staza i zaradom .
Zadruga takodje mora da vodi Knjigu zadrugara , sa svim podacima o zadrugaru i promenama u vezi sa statusom i prebivalistem.
Zadruga vodi pojedinacnu evidenciju svih ugovora i primanja po osnovu rada za svakog zadrugara pojedinacno i Podnosi godisnju prijavu ostvarenih prihoda Clanova Zadruge ("PPP" poreska prijava isplacenih prihoda ) i dr. evidencije u skladu sa zkonom. Zadruga izdaje i druge potvrde i izvestaje o ostvarenim prihodima i radnom stazu , na zahtev zadrugara i upisuje radni staz u Radnu knjizicu zadrugara.

............7.-Propisi koji se primenjujun u radu.....?

Propisi koji se odnose na rad i poslovanje omladinskih i studentskigh zadruga su : ....Zakon o zadrugama ( sl List .br .41/96)
....Zakon O radu (sl.gl. br. 24/05)
....Zakon o Penzijsko invalidskom osiguranju (sl.glasnik 34/03)
....Zakon o porezu na dohodak gradjana (sl.gl.24/01 i 80/02 )
....Zakon o zdravstvenom osiguranju(sl.gl.107/2005)
.....Zakon o doprinosima za obavezno soc.osiguranje ,(sl.gl. 84/04)
......Zakon O PDV.(sl.gl.br.84/04)
.... Opsta zadruzna Pravila (sl.list 20/98)
....Zadruzna pravila konkretne zadruge.
....Zakon o racunovostvu .... i dr. prateci zakoni za sprovodjenje poreskog postupka i poreske administracije

................8.-Prednosti i pogodnosti za POSLODAVCE...u vezi sa zakljucenjem ugovora sa Zadrugom--

Posodavac po osnovu zakljucenja ugovora sa omladinskom i studentskom zadrugom ostvarauje pogodnosti u vidu nize cene rada ( manji bruto troskoi koji se placaju na zaradu u odnosu na zaposlene radnike), zatim , legalizuje poslovanje i rad na crno po osnovu koga su zaprecene visoke kazne i zabrana obavljanja delatnosti.
Poslodavac je u mogucnosti da ODMAH, po principu "HITNOG SERVISA " dobije radnika na telefonski poziv. Time izbegava obimnu administraciju i postupak prijave i potraznje odredjenih profila radnika .
Posodavac je u prilici da izabere jednog kandidata izmedju vise kandidata koje mu zadruga salje na razgovor, i u prilici je da odmah zameni radnika koji neostvaruje prosecne rezultate .
Poslodavac nema obavezu da drzi radnika na poslu ako nema dovoljan obim poslova , vez moze da mu zakljuci UpUT za rad i da nastavi kada se za to steknu uslovi. Takodje Poslodavac nema obavezu da ; organizuje posebnu sluzbu koja bi vodila evidenciju o radu zadrugara i obracunatih zakonskih Obustava iz zarade ,dostavlja izvestajei poreskim organima za svaku pojedinacnu isplatu i da vodi posebnu arhivu i knjigu zadrugara u vezi sa prijavom -odjavom staza, izdaje potvrde , i dr....
Na kraju poslodavac ima mogucnosti da racuna na veci stepen poverenja u radnika , obzirom na to da zadruga vodi racuna o preporukama i rezultatima rada za sve kandidate koje salje na rad kod Poslodavca.

Jednom recju , Omladinska Zadruga svim poslodavcima obezbedjuje kompletan servis i stavlja mu na raspolaganje veliku kadrovsku bazu od nekolio hiljada Clanova svih profila i razlicitog iskustva cime stedi njegovo vreme ,smanjuje administriranje i pomaze u organizaciji rada .

Omladinska Zadruga Bulevar